ตามที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกและระบายน้ำออกภายในสวนสาธารณหนองจองคำ พร้อมจัดทำน้ำพุดนตรี แสงสีประกอบ 6 สีสวยงาม และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน มาแล้วนั้น ขณะนี้ได้มีการระบายน้ำ เพื่อทำการขุดลอกดินโคลนออก และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแผนการจับปลา พร้อมสัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อนำไปปล่อยยังอ่างน้ำธรรมชาติ ดังนี้ อ่างเก็บน้ำจองจาย ,อ่างเก็บน้ำอัสดง ,อ่างเก็บน้ำเเม่ฮ่องสอน ,อ่างเก็บน้ำม่อนตะเเลง ,อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน ,อ่างเก็บน้ำใกล้รุ่ง ,อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะจังหวัดเเม่ฮ่องสอน โดยจะดำเนินการจับปลาเเละสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 
45
46
47
48
49
50
51
53