เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดตั้งจุดคัดกรองและเฝ้าระะวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ทางเข้า-ออก ตลาดวันเสาร์-อาทิตย์

122

123

124

125

126

127