ผู้บริหาร บุคลากร เเละนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมรอเฝ้ารับเสด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

135

136

137

136

138

139

140

141

142