วันที่ 7 ธ.ค. 2564  กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ตรวจ atkให้เเก่ ผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากร เเละลูกจ้าง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ลานจอดรถอาคารงานป้องกันฯ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30