วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ส่งมอบถุงยังชีพเเก่ผู้กักตัว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 12 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจาก นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10