วันที่ 9 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีตัดหวาย ฝังลูกนิมิต เเละผูกพัทธสีมา ณ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำ​เภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยการเข้าร่วมพีธีในครั้งนี้​ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด
42 43
44 45