วันที่ 10 มกราคม 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ และปฏิทินเทศบาลฯ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเเม่ฮ่องสอน 

46

47

48

49