เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา  เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละบุคลากรเทศบาลเเม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ และเเลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละนำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเเม่ยวม เข้าชมศูนย์เเลกเปลี่ยน เรียนรู้ขยะเป็นปุ๋ย เเละโรงเพาะชำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
 
78
79
80