วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ทำการตรวจคัดกรอง ATK ให้แก่ สามเณรวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา เเละประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเปิดให้บริการตรวจATK เเก่ประชาชนในเขตเทศบาลเเละพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งเเต่ เวลา 09.00-15.30 น

1

2

3

4