วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในกิจกรรมการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามทางม้าลายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานชุมชน อสม. ตำบลจองคำ และบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามจุดที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 21 จุด ภายในเขตเทศบาล
5
6
6
7
10
11
12
13