วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการ Open House “ราชภัฎวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

77

78

79

80