วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าชุมชน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 14 ณ​ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน​ ตำบลจองคำ​ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารท้องถิ่นและ สินค้าชุมชนภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ในการนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เกิดการขับเคลื่อน​ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
94
95
96
97
98
99
100