เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนกาดเก่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) ตั้งเเต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ในการเลือกคณะกรรมการชุมชน เเทนตำเเหน่งที่ว่างลงครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือก โดยวิธีเปิดเผย ตามมติของที่ประชุม
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144