เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนตะวันออก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตั้งเเต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ในการเลือกคณะกรรมการชุมชน เเทนตำเเหน่งที่ว่างลงครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือก โดยวิธีเปิดเผย ตามมติของที่ประชุม 
 
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181