ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม แลก - รักษ์ "เอาขยะมาเเลก" ซึ่งในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ กลิ่นเหม็นรบกวน ทัศนียภาพที่ไม่น่าชมของขยะกองโต อีกทั้งสารพิษจากกองขยะที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจึงขอชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันลดปริมาณขยะในครัวเรือน ในกิจกรรมขยะแลก-รักษ์ "ขยะแลกต้นกล้า พืชผักสวนครัว ปุ๋ยหมัก และน้ำมูลไส้เดือน"