ด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลจองคำ องค์กรชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตชุมชนเมือง จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมกาดกองจู้ขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรม ณ สามเเยกโหย่งกาด (ชุมชนกาดเก่า)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ณ ถนนสายวัฒนธรรม (กาดกองจู้) โดยคำว่ากาดกองจู้ นั้นคือการรวมตัวกันของพ่อค้าประชาชนเพื่อมาจำหน่ายสินค้าและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้อนุญาตให้จำหน่ายได้ทุกวันอังคารและวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 -19.00.น.