วันที่ 1 มิถุนาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับระบบสื่อสารทุกเครือข่าย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสี่เเยกไฟเเดงถนนขุนลุมประพาสตัดกับ ถนนสิงหนาทบำรุง และจะดำเนินการต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ 19 จุด ในเขตเทศบาลฯ สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตราย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน