โควิดยังไม่หายไป เศรษฐกิจส่งผลกระทบทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นไปอีก เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ดำเนินการโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณด้านหลังประตูทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยได้ปลูกพริก,กระเพรา,โหระพา,แมงลัก,มะเขือ,มะละกอ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนและใกล้ใกล้เคียงมาเก็บไปทำอาหารบริโภคได้ ช่วยลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย