เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565  จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทำให้เกิดน้ำฝนรั่วลงในตลาดสด วันนี้ทีมงานกองช่าง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดย นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนแล้วครับ