เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจาก สท.พรพรรณ แก้วมาลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ว่าบริเวณหน้าร้านเเชมป์ฃักรีดมีน้ำขังเวลาฝนตก เวลารถผ่านน้ำจะกระเด็นเข้าร้าน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ทีมงานกองช่าง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดย นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว