วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19.40 น. งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งเหตุ ไฟไหม้รถแบคโฮ ที่จอดอยู่บริเวณภายในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้นำรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 4 นายออกระงับเหตุ โดยอยู่ในความควบคุมของ ส.อ. อัครเดช ขันทะนะ เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุได้ เวลา 19.50 น. ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 นาที สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ กำลังอยุ่ในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ