วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเขตตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีน้ำป่าไหลหลาก งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาฯ
ออกสำรวจ และเฝ้าระวังสังเกตการณ์ ในช่วงเวลา 01.00 น. และ 03.00 น. ณ บริเวณลำน้ำปุ๊ และลำน้ำแม่ฮ่องสอน