จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และใกล้เคียง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนพี่น้อง และถนน สะพานขาดไม่สามารถใช้งานได้
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารสุขและสิ่งเเวดล้อม และกองช่าง เข้าสนับสนุนกำลังการปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้อง ดังนี้
- ร่วมบูรณาการ ช่วยเหลือชาวบ้านตำบล ผาบ่อง
- นำรถตรวจการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ บริเวณ สกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
- สำรวจและให้ความช่วยเหลือพี่ น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน