กองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือกรณีดินโคลนและน้ำไหลเข้าบ้านประชาชนหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถมศึกษา