วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น ได้รับแจ้งจากประชาชน ดินโคลนสไลด์ลงมากลางถนนบริเวณข้างฌาปนสถานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้นำรถน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกทำการฉีดล้างทำความสะอาด ณ บริเวณดังกล่าว