วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ขอความอนุเคราะห์ รถน้ำออกฉีดล้าง อาคาร บ้านเรือน ถนนเนื่องจากเกิดอุทกภัย ที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จำนวน 3 นาย นำรถดับเพลิง ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย