วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดกลางทุ่ง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนประกอบพิธีทางศาสนา และประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ซึ่งมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประธานชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯร่วมพิธี ซึ่งเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จะนำเทียนพรรษาร่วมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นี้ต่อไป