เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และทีมงานบริษัท Siam Inno City เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตสังคมเมืองที่มีคุณภาพ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.