วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด