เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรม ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้