วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและชมการนำเสนอของทีมเยาวชนแก่ชุมชน ณ กาดกองจู๊ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รอบชิงชนะเลิศ “Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round) จากทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KWIT โรงเรียนขุนยวมวิทยา ชื่อโครงาน เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ทีม Keep together วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดแม่สะเรียง ชื่อโครงาน เครื่องกำจัดขยะสร้างพลังงาน
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทีม MJP Boom โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชื่อโครงาน เครื่องดูดอากาศและกรองอากาศจากวัสดุเหลือใช้
รางวัลชมเชย ทีม Palan teem โรงเรียนชุมชนบ้านป่าลาน ชื่อโครงาน ปุ้น ปุ้น เตา
และ รางวัลชมเชย ทีม TMMS SCHOOL 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชื่อโครงาน จานรองแก้วจากฟางข้าว