เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน