28 มิ.ย. 65 โครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสายชล ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม นางสาวพัชรี จันทร์ชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัยตำบลจองคำ
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยให้สนับสนุน อาหารเสริม นมจืด วันละ 2 กล่อง และไข่ไก่ วันละ 1 ฟอง เป็นเวลา 180 วัน พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินการเจริญเติบโตของร่างกายของเด็ก ทุกเดือน
โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้

24 มิ.ย.65 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย หนูๆ ปลอดภัยไว้ก่อน

วันที่ 24 มิ.ย. 2565 โรงเรียนเทศบาล2 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย หนูๆ ปลอดภัยไว้ก่อน โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษานายชาติชาย น้อยสกุล เป็นผู้มอบของแทนคำขอบคุณให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

24 มิ.ย.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ทำการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ทำการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบภัย และการใช้เงื่อนเชือก ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน