ประชุม เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน)

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การประชุม เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) ซึ่งเกิดเหตุ เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น.ของวันที่ 17 เมษายน 2563 บริเวณร้านครอสโร้ดและบริเวณโดยรอบ ถนนขุนลุมประพาส โดยให้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยว ในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อหารือเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยี่ยวยา ผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

32

33

34

35

36

37

38

 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือ ให้ประชาชนทั้ง 6 ชุมชน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเเจลล้างมือ ครอบคลุมประชาชนทั้ง 6 ชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 วันที่ 15 เมษายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบแจลล้างมือทั้งหมด จำนวน 1837 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าทั้งหมด จำนวน 1800 ชิ้น ผ่านตัวเเทนชุมชนเมือง ( 6 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ) เพื่อมอบให้กับคนในชุมชน อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น/ขวด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ณ งานเเพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

27

28

29

30

31

 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 เมษายน 2563

23

24

25

26