งานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอใข้ฌาปนสถาน

    - ใบมรณบัตร

    - คำร้องขอใช้ฌาปนสถาน

    - ค่าธรรมเนียม 205.- บาท

**************************************

การขอใช้บริการดูดสิ่งปฏิกูล

    - คำร้องขอใช้บริการดูดสิ่งปฏิกูล

    - ค่าธรรมเนียม ในเขตเทศบาล 105.- บาท  นอกเขตเทศบาล 605.- บาท

**************************************

 

การบริการกำจัดขยะ

    - ค่าธรรมเนียมรายเดือน  20.- บาท

    - กรณีต้องการให้ขนกิ่งไม้ ท่อนไม้ ต้องมีการประเมินราคา

**************************************

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…