วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด)

9

10

11

12