We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

19 ม.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน​ ตามโครงการ" 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถนนขุนลุมประพาส​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ นายสุรัตน์ สังข์สุข และนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน​ ตามโครงการ" 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถนนขุนลุมประพาส​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…