We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

26 ม.ค.64 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น ภาคประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน "1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น ภาคประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน "1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดเเม่ฮ่องสอน วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ. อาคารป้องกัน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…