We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

25 ก.พ.64 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนร่วม Kick Off ปลูกผักสวนครัว และรับมอบแนวทางการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วม Kick Off ปลูกผักสวนครัว และรับมอบแนวทางการปลูกผักสวนครัวจากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยมุ่งหวังให้หัวหน้าส่วนราชการได้นำกล้าผักสวนครัวไปขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

78

79

80

81

82

83

84

85

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…