We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

15 มี.ค.64 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอบรม และการฝึกใช้งาน ในระบบร้องเรียน,ระบบภาษีและคำร้อง ,ระบบท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน และระบบสุขภาพ โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัอาศัย และนักท่องเที่ยว (Smart City)

วันที่ 15 มีนาคม 2564 บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งตัวเเทนจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม และการฝึกใช้งาน ในระบบร้องเรียน,ระบบภาษีและคำร้อง ,ระบบท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน และระบบสุขภาพ โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัอาศัย และนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และศึกษาวิธีใช้งานต่อไป

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…