ทีมงาน smart city สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ Line application Smart health เพื่อประยุกต์การใช้งานระบบบริการของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์