วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมร่วมกับ นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปผลความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ พื้นที่ตำบลจองคำ ตำบลปางหมู และตำบลผาบ่อง ได้รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเสาไฟฟ้าหักโค่น ต้นไม้ล้มทับอาคาร สถานที่ราชการ และบ้านพักอาศัย รวมถึงน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดศูนย์รับเรื่องและแจ้งเหตุภัยพิบัติ เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่ผู้ที่ประสบภัย โดยในวันแรก มีผู้มาแจ้งเรื่องที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว จำนวน 103  ราย ทั้งนี้ เมื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนที่จะระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ความเสียหาย เพีอดำเนินการแก้ไข ในส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะต่างๆ โดยได้กำหนดเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day” เวลา 09.00 น. ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นี้