วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประชุมเพื่อพิจารณาลดค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบเเทนอื่นที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ระลอกใหม่ ช่วงเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

160

162

162

163

165