วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนาย ปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับทีมงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ลงพื้นที่ ในการดูสถานที่ ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (กกท.) เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับบริการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดเเม่ฮ่องสอนต่อไป

172

173

174

176

177