เทศบางเมืองแม่ฮ่งสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะกับทีมงาน อสม.ชุมชนตะวันออก ให้ข้อคิดเห็นและให้กำลังใจ ทีมงาน อสม.ในการลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

178

179

180