We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) รอบที่ 2

เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งผู้เเทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) รอบที่ 2 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลจองคำ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย เเละทรัพย์สินของประชาชนเเละของรัฐ ซึ่งเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลจองคำ ทั้งหมดจำนวน 263 ราย (ข้อมูลรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-31 พฤภาคม 2564) ตรวจสอบเเล้วพบความเสียหายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมเเซมที่พักอาศัยเเก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ เเละค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเเก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่
97
 
98
 
99
 
100
 
101
 
102
 
104
 
105
 
106
 
107
 
108
 
109
 
110
 
111
 
112
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…