วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาตลาดสดเทศบาล ณ อาคาร 5 ชั้น 2 หน้าโรงรับจำนำ และในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาตลาดสดโดยการกวาดหยากไย่ ผนัง ตาข่ายมุ้งลวดโรงเนื้อ ทำความสะอาดพื้น ฉีดร่องระบายน้ำและพื้นตลาดสดเทศบาล
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109