วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบชุดผู้ป่วยเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เป็นผู้รับมอบชุดผู้ป่วยเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสนามต่อไป
 
57
58
59
60
61