วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งนายณยศ ชินวงศ์, นางกรรณษกรมย์ สังข์ภิรมย์ และนายบัณฑิต ตรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชุมชนตะวันออก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145