เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564ที่ผ่านมา  ทีมงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย ร่วมส่งมอบ "ถุงปันสุข" จำนวน 20 ชุด ให้ทาง นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สะพานบุญครูหนึ่ง โดยได้รับอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ส่งมอบให้กับเพื่อนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
90
91